BOOST - KOLLEKTIONEN


  • Har du tröttnat på att leva i ett prestationssamhälle där press, stress, krav och förväntningar bara ökar?


  • Har du tröttnat på att inte bara vi vuxna utan också våra barn blir starkt påverkade?


  • Har du tröttnat på påtryckningar från samhället och att reklam från tv, tidningar, sociala medier osv visar upp felfria fasader och perfekta människor och samtidigt visar oss att vi inte riktigt duger som vi är?


Du duger och är bra precis som du är och du är den bästa versionen av dig!


Det handlar inte om att du inte ska sträva efter att vara större och bättre!

Det handlar om att du måste förstå värdet i dig själv!

Boosta och stärk din självkänsla och sluta bry dig om vad din omgivning tycker och tänker om dig och och dina handlingar!